Перейти до змісту

Правова інформація

На цій сторінці викладено умови використання веб-сайту InterContinental Hotels Group PLC та містить важливу інформацію, яка пояснює ваші стосунки з власником цього веб-сайту («Сайт») та ваші права на доступ та використання інформації на ньому. Будь ласка, уважно прочитайте це повідомлення. Якщо ви не погоджуєтеся прийняти всі умови повідомлення, будь ласка, не використовуйте цей сайт.

НЕЗАКОЛЬНІСТЬ: Якщо реклама, пропозиція для продажу або продаж товарів та/або послуг, про які йдеться на цьому Сайті, є незаконними з будь-якої причини в юрисдикції, в якій до неї доступ або перегляд, чи то через вік особи, яка шукає для перегляду або іншим чином, доступ до та/або перегляд такого матеріалу не надано InterContinental Hotels Group PLC.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь-який несанкціонований доступ та/або перегляд може бути порушенням авторських прав та/або інших прав інтелектуальної власності InterContinental Hotels Group PLC або її дочірніх компаній і може призвести до цивільної та/або кримінальної відповідальності.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація, що міститься на цьому Сайті, не є вичерпною. InterContinental Hotels Group PLC та її дочірні компанії не запевняють і не гарантують, що матеріали, розміщені на цьому Сайті, є повністю точними, актуальними або застосовними до обставин будь-якого конкретного випадку, і, відповідно, ні InterContinental Hotels Group PLC, ні будь-яка з її дочірніх компаній не повинні мати жодних відповідальність щодо такого матеріалу або за будь-яке використання такої інформації будь-якою такою особою.

Матеріал на цьому сайті може містити технічні неточності або друкарські помилки. Матеріали на цьому сайті надаються «як є» і без будь-яких гарантій, явних або неявних. У повній мірі, дозволеній чинним законодавством, InterContinental Hotels Group PLC та її дочірні та асоційовані компанії відмовляються від відповідальності за недбалість і відмовляються від усіх заяв і гарантій, явних або неявних щодо цього Сайту, включаючи, але не обмежуючись, неявні гарантії товарної придатності, придатності для певної мети або без порушення. InterContinental Hotels Group PLC не гарантує, що функції, що містяться в матеріалі, будуть безперервними або безпомилковими, що вміст буде правильним, точним, надійним або сучасним, або що цей Сайт або сервер, який робить його доступним, вільні від віруси або інші шкідливі компоненти. InterContinental Hotels Group PLC не несе ніякої відповідальності за оновлення матеріалів на цьому Сайті, які походять з різних дат. InterContinental Hotels Group PLC та її дочірні та асоційовані компанії не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, спеціальні, непрямі чи інші збитки або збитки будь-якого роду, що виникають внаслідок доступу до цього Сайту чи будь-якої інформації, що міститься на ньому, чи використання його. .

Матеріали на цьому Сайті призначені лише для надання загальної інформації і не можуть на нього покладатися жодна конкретна особа чи клас осіб або для будь-яких цілей. Жодна інформація, що міститься на цьому Сайті, не є запрошенням або спонуканням інвестувати в будь-які цінні папери або депозитарні розписки InterContinental Hotels Group PLC або її дочірніх або асоційованих компаній. Зокрема, фактичні результати та розвиток можуть суттєво відрізнятися від будь-яких прогнозів, думок чи очікувань, висловлених на цьому веб-сайті, і не можна покладатися на попередні показники ціни цінних паперів як на орієнтир для майбутніх результатів.

ЗАЯВЛЕННЯ БУДНЯ: Заяви, зроблені або містяться на цьому Сайті або в документах, згаданих на цьому сайті, є або, можливо, прогнозними заявами щодо фінансового стану, результатів діяльності та бізнесу InterContinental Hotels Group PLC та його дочірніх і філій ( «Група») та певні плани та цілі Ради директорів InterContinental Hotels Group PLC щодо цього. Зокрема, серед інших заяв, певні заяви щодо цілей керівництва, тенденцій щодо частки ринку, стану ринку та обсягів продукції, заяви щодо тенденцій результатів операцій, маржі, загальних тенденцій ринку та заяви щодо управління ризиками, відсотки та обмінні курси можуть мати прогнозний характер. За своєю природою прогнозні заяви містять ризик і невизначеність, оскільки вони стосуються подій і залежать від обставин, які відбудуться в майбутньому. Існує ряд факторів, через які фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від тих, які виражаються або маються на увазі в прогнозних заявах. Ці фактори включають, але не обмежуються ними, рівень споживчих і ділових витрат у великих економіках, де Група веде бізнес, зміни в смаках і перевагах споживачів, рівень маркетингових і рекламних витрат Групи та її конкурентів, сировину та працівників. витрати, майбутні обмінні та процентні ставки, зміни в податкових ставках, майбутні об'єднання або розміщення бізнесу, вплив на Компанію Європейського економічного та валютного союзу, оціночні витрати програм дотримання вимог Європейського економічного та валютного союзу та планів безперервної діяльності, а також погода .

Додаткова інформація, включаючи інформацію про фактори, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від тих, що містяться в заявах про перспективи, міститься в останньому опублікованому річному звіті InterContinental Hotels Group PLC у формі 20F, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, та інших документах, поданих InterContinental. Hotels Group PLC час від часу з Комісією з цінних паперів і бірж США. InterContinental Hotels Group PLC відмовляється від будь-яких намірів або зобов'язань щодо оновлення прогнозних заяв.

ТОРГОВІ ЗНАКИ: Усі торгові марки, згадані на цьому Сайті, належать або мають ліцензію на InterContinental Hotels Group PLC або її дочірні компанії. Будь-яке відтворення або використання таких торговельних марок, за винятком випадків, дозволених цим, суворо заборонено і може призвести до цивільної та/або кримінальної відповідальності.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО: © InterContinental Hotels Group PLC 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20, 20, 20, 20, 20, 20.

Авторські права на вміст і будь-які завантаження з цього Сайту належать або мають ліцензію на InterContinental Hotels Group PLC або її дочірні компанії.

Ви несете відповідальність за дотримання всіх застосовних законів про авторське право. За винятком чітко дозволених, жодна частина цього матеріалу не може бути відтворена в будь-якій формі, включаючи зберігання на будь-якому носії електронних засобів, незалежно від того, тимчасове чи випадкове для іншого використання. Комерційне використання заборонено. Ви не можете створювати рамки для цього Сайту або посилатися на іншу сторінку, крім домашньої, без нашого явного дозволу. Конкретні умови, що стосуються використання завантажуваного матеріалу, наведено нижче.

Певні частини цього Сайту призначені для завантаження для певних цілей.

Дозволені види використання для завантаження: -

  1. Приватне навчання.
  2. Неопубліковані дослідження.
  3. Повідомлення в ЗМІ, якщо ці повідомлення є законними та законними в країні їх публікації.
  4. Сприяти третім сторонам, залученим Компанією, у виконанні вимог компанії.
  5. Співробітниками компанії для цілей їх працевлаштування.

ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРПОСИЛАННЯ:
Ні InterContinental Hotels Group PLC, ні будь-яка з її дочірніх компаній не несуть відповідальності за вміст будь-якого іншого веб-сайту, включаючи будь-який веб-сайт, через який ви могли отримати доступ до цього Сайту або до якого ви можете отримати доступ з цього Сайту. InterContinental Hotels Group PLC та її дочірні компанії не несуть жодної відповідальності за будь-які такі веб-сайти чи посилання.

Якщо цей Сайт містить гіперпосилання на веб-сайт третьої сторони, це робиться тому, що InterContinental Hotels Group PLC сумлінно вважає, що такий веб-сайт містить або може містити матеріали, які мають відношення до цього Сайту. Таке гіперпосилання не означає, що InterContinental Hotels Group PLC або її дочірні компанії переглянули або схвалили веб-сайт третьої сторони або його вміст – справді, за певних обставин гіперпосилання може з’єднати вас з веб-сайтом третьої сторони, що містить погляди, що суперечать тим, що викладені на цьому Сайті. або іншим чином належить InterContinental Hotels Group PLC та її дочірнім компаніям.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: будь-які несанкціоновані дії щодо матеріалів на цьому Сайті можуть призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

ДІЙСНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Цей сайт контролюється та керується компанією InterContinental Hotels Group PLC з її офісів в Англії. Використання вами цього Сайту та завантаження з нього, виконання цих положень та умов, а також будь-які претензії щодо інформації на цьому Сайті регулюються та тлумачаться відповідно до законів Англії та Уельсу. Англійські суди мають виключну юрисдикцію щодо будь-якого спору, що виникне внаслідок використання вами цього Сайту.

У випадку, якщо будь-який компетентний орган визнає будь-яку або частину умов, що містяться в цих положеннях та умовах, недійсними, незаконними або невиконаними в будь-якій мірі, такий термін буде в тій мірі відокремлено від решти умов, які продовжуються бути дійсним і підлягати виконанню в повному обсязі, дозволеному законом.

Зареєстрована адреса компанії:

InterContinental Hotels Group PLC
Віндзорські циферблати 1
Артур-роуд
Віндзор
Беркшир
SL4 1RS
Великобританія

Зареєстровано в Англії під номером 5134420

Догори