ข้ามไปที่เนื้อหา

ผู้ประสานงานการฝึกอบรม培训协调员

แบรนด์โรงแรม: โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
สถานที่: จีนแผ่นดินใหญ่, เซี่ยงไฮ้, เซี่ยงไฮ้

โรงแรม: SHGSR - InterContinental Shanghai Ruijin

Job number: HOTEL47477


About Us

JOB OVERVIEW 职位概述

Perform entry-level human resources and administrative duties in support of the hotel’s Human Resources programs and philosophies. Provide basic employee assistance, often serving as initial point of contact forhuman resources-related matters.Assist in the daily work of the training section.

执行初级的人事和行政工作,支持酒店的人力资源计划和理念。提供基础的协助,通常是人力资源相关事宜的首要联系人。
Your day to day

QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS 任职要求

Required Skills

技能要求

Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated

ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand

and the Company.

拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往

的能力。

Knowledge of Local Labour and Employment Regulations.

具有本地人力和雇佣法的知识

Proficient in the use of Microsoft Office

精通微软办公软件

Good writing skills

良好的写作技能

Qualifications

学历

Diploma in Human Resources, Training or Business Administration.

具有人力资源,培训或商业管理的毕业证书

Experience

经验

1 years of relevant experience or an equivalent combination of education and work-related experience.

1 年相关工作经验或与此相当的教育与工作经验结合的背景

Apply
กลับสู่ด้านบน