ข้ามไปที่เนื้อหา

ผู้จัดการฝ่ายขาย 销售经理

แบรนด์โรงแรม: Holiday Inn Express
สถานที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่มณฑลส่านซีซีอาน

โรงแรม: Holiday Inn Express Xi ' an การค้าระหว่างประเทศ & Logistic Park

เบอร์งาน: HOTEL47608


About Us

1.创建档案并积累客户资料;
2.对于酒店分配的销售任务负责,包括收入指标和客户开发、维护指标;
3.拜访调查并筛选潜在的新客户,按时完成新客户的开发指标及产出指标;                                4.按照要求定期制定并执行销售拜访计划;
5.按时完成销售报告、总结,(包括日、周、月);
6.维护并挖掘潜在及现有客户,并向销售经理汇报客户情况;
7.定期拜访、宴请主要客户;
8.协助销售经理准备每月的客户和产量评估工作;
9.关注在店的重点客户和大型活动。
Your day to day

1.大专以上学历;                                                
2.能使用微软办公软件具有较强的沟通能力;
3.市场拓展及开发的能力;
4.基本的英语读、写能力及写作技巧;
5.工作中能灵活处理问题并保持乐观的能力;
5.1年以上的同级别酒店销售相关工作经验;                                        
6.具有洲际酒店工作经验者优先。

กลับสู่ด้านบน