ข้ามไปที่เนื้อหา

ผู้จัดการฝ่ายขาย销售经理

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลเจียงซู คุนซาน

โรงแรม: KVNKS - Crowne Plaza Kunshan

Job number: HOTEL52501


•To manage sales activities and events inline with the annual sales and marketing plan and to achieve/exceed budget and sales strategy for your hotel. 按照年度市场销售计划管理销售工作和活动,完成并超越酒店的预算和销售战略目标。


Required Skills – 技能要求 •Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 具有代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 •Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 •Proficient in the use of Microsoft Office 精通微软办公软件 Qualifications – 学历 •Bachelor’s degree or Diploma in Sales & Marketing, Hotel Management, Business Administration, or related field preferred. 最好具有市场营销,酒店管理,商业管理或相关领域的学士学位或大专学历。 Experience – 经验 •2 years related experience or an equivalent combination of education and experience 2年相关工作经验,或与此相当的教育与工作经验结合的背景。

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน