ข้ามไปที่เนื้อหา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล人力资源主管

แบรนด์โรงแรม: Hualuxe
สถานที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่เสฉวนอี้ปิน

โรงแรม: HUALUXE Yibin & Holiday Inn Express Yibin

Job number: HOTEL48603


About Us

JOB OVERVIEW职位概述 Perform entry-level human resources and administrative duties in support of the hotel’s Human Resources programs and philosophies. Provide basic employee assistance, often serving as initial point of contact for human resources-related matters. 执行初级的人事和行政工作,支持酒店的人力资源计划和理念。提供基础的协助,通常是人力资源相关事宜的首要联系人。


Your day to day

Required Skills 技能要求 •Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 •Knowledge of Local Labour and Employment Regulations. 具有本地人力和雇佣法的知识 •Proficient in the use of Microsoft Office 精通微软办公软件 •Good writing skills 良好的写作技能 Qualifications 学历 •Diploma in Human Resources, Training or Business Administration. 具有人力资源,培训或商业管理的毕业证书 Experience 经验 •2 years of relevant experience or an equivalent combination of education and work-related experience. 2 年相关工作经验或与此相当的教育与工作经验结合的背景Apply
กลับสู่ด้านบน