ข้ามไปที่เนื้อหา

ผู้ประสานงาน HSKP 客房部协调员

แบรนด์โรงแรม: คราวน์พลาซ่า
สถานที่: จีนแผ่นดินใหญ่เทียนจิน

โรงแรม: TSNTM - Crowne Plaza Tianjin Meijiangnan

Job number: HOTEL32243


About Us

Responsible for attending to the control desk telephone, communication within Housekeeping and between Housekeeping and other departments as well as clerical services of the Housekeeping department. 负责接听控制台电话,管理客房部内部以及对外通信,并对客房部提供文书服务。 Report guest complaints to Executive Housekeeper or delegate immediately, to assistant upgrade the quality of customer service, increase customer satisfaction 及时向行政管家或其代理人汇报客人的的各种要求和投诉情况,协助提升对客服务质量,提高宾客满意度 Timely interaction with the guests get feedback, understanding staff to enhance guest satisfaction channels 适时与宾客、员工进行互动,获取反馈,了解员工提升宾客满意度的渠道 With department manager Common development and achieve all kinds of activities Service behaviour standards and continuously improve guest experience 与上级领导协作共同开发达到服务行为标准和持续改善宾客体验的各类活动


Your day to day

Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 Able to speak, read and write English 具有说,读和写英语的能力。 Proficient in the use of Microsoft Office and Front Office System 熟练使用微软办公软件和前台系统Apply
กลับสู่ด้านบน