ข้ามไปที่เนื้อหา

เจ้าหน้าที่บริการแขก宾客服务主任

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
ที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ มณฑลเจียงซู คุนซาน

โรงแรม: KVNKS - Crowne Plaza Kunshan

Job number: HOTEL52498


Responsible for establishing and maintaining mutual understanding and goodwill between domestic and  foreign guests and management.

负责建立和保持客人与管理层之间的相互理解和友好关系
Diploma or Vocational Certificate in Hotel Administration, Hotel Management or equivalent

具有酒店行政管理,酒店管理或相关的大专学历或专业证书。

Communication skills are utilized a significant amount of time when interacting with others; demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.

拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能;完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。

Proficient in the use of Microsoft Office and Front Office System

熟练使用微软办公软件和前台系统

Problem solving and organizational abilities

具有解决问题和组织能力

1 years experience in front office / guest services or related discipline including supervisory experience, or an equivalent combination of education and experience. 

拥有1年前厅或宾客服务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน