ข้ามไปที่เนื้อหา

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม工程主管

Hotel Brand: Crowne Plaza Hotels & Resorts
Location: China, Zhejiang, Ningbo

Hotel: Ningbo Xiangshan Sea View (NGBSV), Xiangshan Town, 315732

Job number: 100427


工作职责

财务回报:

 • 协同上级准备和管理部门预算,了解财务目标
 • 处理酒店范围内的各类维修和保养工作,包括酒店的新增和延伸设施或由酒店提供维修保养的任何其他物业。
 • 对现有的系统提出改进建议,从而优化该系统的运作效率和经济节约。
 • 参加酒店节能计划
 • 处理所有工作请求和检修工作
 • 为各类工程设备、机房和系统的全部检修和保养提供专业知识
 • 负责各类设备的检修和相关服务,如,洗衣设备、厨房设备、加热设备、通风和空调设备、包括发动机、泵、风扇、水处理装置、污水处理装置和发电机、电灯和供电、CCTV、电话、电视、消防、生命与安全设备和系统。
 • 根据工程要求准备零部件清单
 • 准备详细的年度维护计划和每个项目对应的定期维护要求
 • 准备每月的维修进度报告

员工团队:

 • 与上级和人力资源部一起,确保部门员工的工作绩效和生产力。职责包括:
 • 根据部门标准和程序实施工作培训,并记录每个员工的进展情况
 • 培训和发展指定的员工,以提高他们的工作技能和质量。
 • 根据公司的指导准则,为试用期和正式工作表现评估的讨论提供意见
 • 确保新员工在聘用后第一个月内参加公司的入职培训
 • 对员工进行辅导、咨询和违法酒店政策和部门程序时的纪律处分,提供有建设性的反馈意见,以改善工作绩效
 • 确保遵守和奉行内部的规定。
 • 确保所有下属员工准时出席和遵守工作日程表。
 • 确保遵守个人仪容和卫生标准。在早晨进行抽查。
 • 确保所有下属员工遵守不定时发布的工程标准和程序。
 • 负责向下属发布违反酒店规则和规定的警告,例如,但不仅限于:
 1. 当班时睡觉
 2. 上班迟到
 3. 早退
 4. 不跟进客人的投诉
 5. 不遵守仪容仪表标准

客体验:

 • 与相关部门协调PM/PMM/FPMM日程安排和各个领域的工作
 • 必要时或在上级的指导下与酒店客人和外部承包商沟通和合作。
 • 必要时与其他部门沟通和合作,为宴会、促销活动和节庆活动提供额外或专门的服务。

企业责任:

 • 展示对IHG个人防护装备(PPE)政策与程序的认识,确保安全地实施所有的程序并符合PPE指导准则,并确保你的直接下属同样如此。
 • 具备谨慎责任意识,并遵守各种与工作场所的健康与安全相关的IHG政策与程序
 • 熟悉物业安全、急救和消防及应急程序,安全、合理地操作设备
 • 主动采取行动纠正有潜在危险的情形,并将潜在危险通知主管
 • 根据酒店要求记录安全事件和事故.
 • 定期实施火灾报警检测
 • 确保工作场所及相关区域保持干净和整洁。
 • 遵守酒店的健康、安全和卫生政策。
 • 履行上级分派的其他职责。

Don't quite meet every single requirement, but still believe you'd be a great fit for the job? We'll never know unless you hit the 'Apply' button. Start your journey with us today and let's #GoFurtherTogether.

กลับสู่ด้านบน