ข้ามไปที่เนื้อหา

装修副主管

แบรนด์โรงแรม: Crowne Plaza
สถานที่ตั้ง: ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มณฑลกวางตุ้งกวางโจว

โรงแรม: GUHGH - Crowne Plaza Guangzhou Huadu

Job number: HOTEL48607


About Us

您的激情是什么?无论您的爱好是网球、购物或是卡拉OK,在洲际酒店集团,我们都对您非常欢迎。洲际酒店集团希望招募到那些把同样的关注和激情如同付诸于他们的爱好那样投入到工作中的人 - 那些用心对待客人每件事情的员工。目前我们在招募更多这样的员工加入我们充满动力与活力的团队。


Your day to day

财务回报 • 对现有系统提出改进建议,优化所建议系统的运转效率和经济性。 • 做好酒店能源节约计划。 员工团队 • 与工程部中的其他分部互相协作沟通。 • 在必要时与其他部门相互协作,为典礼、促销和宴会提供额外或专门的服务。 • 与客房部协调确定客房的预先维修时间表。 • 对客房的预先维修工作制定工作计划并且每天跟进。 • 每月准备维修情况报告。 • 建立并维护完整的房间维修记录。 • 训练培养下属员工,提高他们的技能和工作质量。  • 确保设备房、工作间及相关区域的环境干净整洁。 • 确保遵守酒店管理规章制度。 • 保证所有下属员工准时上岗,遵守值班时间表。 • 确保所有下属人员随时遵守规定的工程标准和程序。 • 有责任向违反酒店规则的人员发出警告,举例如下,但不仅限于此: 当班时间睡觉 上班时间迟到 提早下班 没有及时跟进顾客的抱怨 不遵守着装标准 • 监管所有木匠,油漆匠和泥匠。 • 负责酒店所有类型设备的修理和维护,包括新增加的设施、设备或者任何酒店的财产。 • 准备木工、油漆、泥工设备和工具的备用材料表。 • 由上级领导布置的其他职责。 宾客体验 • 确保个人卫生标准得到培养和遵守,在早上做出检查。 企业责任 • 与酒店的客人和由上级管理的承包人互相协作。 • 全面监管所有的建筑装饰组人员。 • 遵守酒店健康,安全和卫生政策。Apply
กลับสู่ด้านบน