ข้ามไปที่เนื้อหา

工程员เจ้าหน้าที่วิศวกรรม

แบรนด์โรงแรม: Holiday Inn Express
สถานที่ตั้ง: จีนแผ่นดินใหญ่ Hebei LangFang

โรงแรม: LFAEX - Holiday Inn Express Langfang Park View

Job number: HOTEL47466


About Us

工程主要职责﹣(职务的主要工作)

• 执行酒店设备的日常预防性及检修性维护工作

• 保持设备间的清洁卫生

• 掌握一定水平的业务知识,保证自己能够处理本部门所有业务领域的细小问题

• 处理酒店所有类型的维修保养工作,包括酒店的新增扩建部分或酒店持有的其他资产

• 维修并保养客房设施、灯光设施、家具及其他设备

• 协助执行酒店的预防性维保及维修记录系统

• 根据管理规定及客人需求按照优先顺序安排工作

• 记录每日进行的服务工作,包括记录个别设备部件更换成本及时间/人工成本

• 参加关于设备正确使用及维护的员工会议

• 按照规定的时间执行设备维修计划

• 每日进行工作日报,记录当天完成的工作

• 根据酒店要求,遵守相关规定和仪容仪表要求;

• 做到“三清”即是区域管理责任清、用料使用去向清和完工场地清;

• 积极维持一个安全的酒店环境并根据要求协助保安工作

• 其他分配的职责和培训,让团队成员成为一名考虑周密、有价值的智选假日酒店团队成员

 
Your day to day

工程技能要求

• 相关的维修技能

• 能够读写中文

 

Apply
กลับสู่ด้านบน